خانه      خانه

تعداد بازدید کنندگان: 259863

پاک
سالم
ناسالم برای گروههای حساس
ناسالم
بسیار ناسالم
خطرناک

شاخص روزانه کیفیت هوا

دانلود رایگان نسخه ۱.۶ نرم افزار پایش کیفی آلودگی هوای کشور
با امکانات جدید و رفع ایرادات محاسباتی